W wyniku przeprowadzonej kwalifikacji wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, po rozpatrzeniu odwołań, została zatwierdzona lista przydziałów mieszkań na 2016 rok

Lista przydziałów mieszkań na 2016 rok

 1. Hek Natalia - 1 osoba
 2. Iwanowicz Aneta - 2 osoby- zrealizowano
 3. Juchniewicz Agnieszka - 2 osoby
 4. Kaliszuk Katarzyna - 3 osoby - zrealizowano
 5. Karwecki Krzysztof - 1 osoba
 6. Karwowski Dariusz - 3 osoby - zrealizowano
 7. Krasuski Piotr - 4 osoby - zrealizowano
 8. Kucharzyk Danuta - 1 osoba - zrealizowano
 9. Martyniuk Agnieszka - 3 osoby - zrealizowano
 10. Pełszyk Jacek - 7 osób - zrealizowano
 11. Piotrowska Renata - 3 osoby-zrealizowano
 12. Rapita Marcin - 3 osoby - zrealizowano
 13. Rutkowski Krzysztof - 3 osoby - zrealizowano
 14. Sadkowska Monika - 3 osoby
 15. Sielicki Mirosław - 1 osoba - zrealizowano
 16. Stankiewicz Leszek - 1 osoba-zrealizowano
 17. Treder Grzegorz - 4 osoby, wykreślono z listy na prośbę wnioskodawcy,
 18. Walentynowicz Katarzyna - 2 osoby-zrealizowano
 19. Wilk Joanna - 3 osoby - zrealizowano
 20. Woźniak Milena - 1 osoba
 21. Zaborowski Robert - 3 osoby - zrealizowano

Powyższa lista jest ostateczna i została zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Braniewo Panią Monikę Trzcińską