W załączeniu aktualny wykaz mieszkań zgłoszonych do zamiany:

pdfwykaz mieszkań do zamiany.pdf