Drukuj
Kategoria: Windykacja
Odsłony: 1917

Na podstawie art. 11, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. Nr 195/2016, poz. 1610) nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia przez właściciela na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących opłat.
Utrata tytułu prawnego do lokalu skutkuje wezwaniem dłużnika do opróżnienia zajmowanego lokalu. W przypadku nie opróżnienia mieszkania w wyznaczonym przez właściciela terminie i nie uregulowania zaległości właściciel może wystąpić na drogę postępowania sądowego, a po uzyskaniu wyroku na drogę postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania lokalu mieszkalnego.