POLITYKA PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest należne poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
 • 1) Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność
  na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnieni, ograniczenie, usuwanie
  lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe o rożnych celach, przy czym w zależności
  od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 
 1. Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?
 • 1) Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. ABK realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych
 • 1) Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Budynków Komunalnych, z siedzibą przy ul.  Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo, zwanej dalej „ Administratorem”.
 1. Inspektor Ochrony Danych
 • 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  . IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi
  na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • 1) W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu abkbraniewo.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
 1. wykorzystujemy adresy IP użytkowników do do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę ( np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
 1. Cookies
 • 1) W związku z udostępnieniem zawartości serwisu internetowego abkbraniewo.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, z abkbraniewo.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich
  na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 2) Pliki cookies wykorzystywane są:
 1. do stosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio  wyświetlić stronę internetową, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu  korzystają ze strony internetowych, co umożliwią ulepszenie ich struktury
  i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której      użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczenia użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 3) W ramach serwisu internetowego abkbraniewo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,np. uwierzytelniające pliki cookies ykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do    wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające, zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu ,
 4. „funkcjonalne” plii cookies, umożliwiające”zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie   wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 4) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę lików cookies
 • 5) w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika
  i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • 6) Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym abkbraniewo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • 7) Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym serwisu internetowego abkbraniewo.pl, a następnie wykorzystane przez współpracującym z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 1. Prawo wycofania zgody
 • 1) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
 • 2) Jeżeli chciałaby/ by, Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 1. wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 2. wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • 3) Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody,
  jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 1. Wymóg podania danych osobowych
 • 1) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 • 1) Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  w tym oparciu o profilowanie.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • 1) Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 • 1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • 2) W sytuacji gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczymy – poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 1. Uprawnienia podmiotów danych
 • 1) Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych.
 • 2) Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych
  i staramy się ułatwić ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 • 3) Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem
  w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania,to tylko po wnikliwej analizie i tylko sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna
 • 4) Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwiania się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że :
 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do nieroztwarzania, które są nadrzędne
              w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • 5) Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 • 6) Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
 1. wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na   adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 2. wysłanie maila do Inspektora Ochrony danych na adres  iod.braniewo@rodowsamorzadach
 1. Prawo do wniesienia skargi
 • 1) Jeżeli uważa pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Postanowienia końcowe
 • 1) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu danych osobowych.
 • 2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r

UCHWAŁA NR VIII/77/19 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie pdfuchwała

Statut

Administracji Budynków Komunalnychw Braniewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Administracja Budynków Komunalnych zwana w dalszej treści „ABK", jest zakładem budżetowym Gminy Miasta Braniewa działającym na podstawie uchwały nr XXI/103/91 Rady Miejskiej
w Braniewie w sprawie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania PGKiM nowych form organizacyjno-prawnych.

§ 2.

ABK działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 3.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Braniewa.
 2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Braniewa.
 3. Zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa, nie oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd ABK, a także nie obciążone prawem użytkowania, przekazane w administrację ABK w formie prawem przewidzianej.
 4. Administrowaniu – należy przez to rozumieć realizowanie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

§ 4.

 1. ABK ma swoją siedzibę w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej nr 1.
 2. Terenem działania ABK jest Gmina Miasta Braniewa.

§ 5.

ABK nie posiada osobowości prawnej, występując na zewnątrz w ramach swojej statutowej działalności działa w imieniu Gminy Miasta Braniewa.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania ABK

§ 6.

I. W imieniu Gminy Miasta Braniewa ABK gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości między innymi przez:

 1. Podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją wpływów z czynszów, a w szczególności:
  • analizowanie wpływów z czynszów, przygotowywanie wniosków o zmianę stawek czynszu.
  • proponowanie rozwiązań dotyczących reformy czynszów i wdrażanie związanych
   z tym mechanizmów szybszej poprawy stanu zasobu nieruchomości.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją bieżących remontów w tym:
  • opracowywanie rocznych i długoletnich planów remontowych uwzględniających remonty priorytetowe,
  • opracowywanie i wdrażanie programów związanych z uaktualnieniem potrzeb remontowych,
  • wybór wykonawców robót i usług budowlanych w oparciu o ustawę
   o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad wykonywanymi robotami.
 4. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości (budynków, budowli, lokali mieszkalnych i lokatorów.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych, w tym również przydziału lokali mieszkalnych przy współpracy za Społeczną Komisją Mieszkaniową , zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i innych umów wynikających z realizowanego zadania oraz przekwaterowywanie osób z budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki.
 6. Utrzymywanie porządku, czystości, pielęgnacja nasadzeń wieloletnich i terenów zielonych przekazanych przez Burmistrza ABK w administrowanie.
 7. Administrowanie mieniem ogrodu zoologiczno-botanicznego w Braniewie położonego przy ulicy Botanicznej.
 8. Administrowanie cmentarzami komunalnymi.
 9. Reprezentowanie gminy jako właściciela w podejmowaniu uchwał, w trybie prawem przewidzianym, we wspólnotach mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o stan techniczny budynków i ekonomiczne zarządzanie tymi nieruchomościami.
 10. Sprawowanie trwałego zarządu nieruchomościami, w przypadku powierzenia takiego zarządu.
 11. Prowadzenie w imieniu gminy postępowań zmierzających do wyegzekwowania należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i budynków, łącznie z sądowym i komorniczym dochodzeniem roszczeń oraz zaspokajanie roszczeń właścicieli i najemców z tytułu wniesionych kaucji mieszkaniowych.
 12. Reprezentowanie gminy przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach o eksmisję i innych sprawach, które wyłonią się w trakcie działalności statutowej ABK.
 13. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
 14. Zarządzanie budynkami gospodarczymi, stanowiącymi własność Miasta Braniewa.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymywania i najmu lokali użytkowych.
 16. Utrzymanie placu zabaw przy ul. Sikorskiego-Elbląska
 17. Utrzymywanie i eksploatacja szaletów miejskich położonych na terenie Miasta Braniewa.

II. ABK powinna w pierwszej kolejności wykonywać prace związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości jak również prace zlecone przez Burmistrza lub jednostki organizacyjne gminy, a w następnie, w miarę posiadanych możliwości prace zlecone przez inne podmioty.

§ 7.

Dyrektor ABK reprezentuje gminę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza w zakresie praw i obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce komunalnej.

Rozdział III

Organizacja ABK

§ 8.

 1. ABK kieruje Dyrektor, z którym Burmistrz zawiera i rozwiązuje umowę o pracę oraz ustala warunki umowy o pracę.
 2. Dyrektor reprezentuje ABK na zewnątrz.
 3. Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu gminy w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa.
 4. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników, którzy działają w granicach umocowania.

§ 9.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz limit etatów pracowniczych w ABK określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora ABK. Regulamin określa zadania i działanie poszczególnych komórek organizacyjnych ABK oraz nadzór i kontrole wobec pracowników.
 2. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników opracowuje Dyrektor ABK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Kwalifikacje pracowników uprawniające do zajmowania określonych stanowisk oraz zasady ich wynagradzania ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa ABK

§ 10.

 1. ABK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe. Podstawą gospodarki finansowej ABK jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy.
 2. W terminie do 15 września każdego roku Dyrektor ABK przedstawia Burmistrzowi wniosek o ujęcie w budżecie gminy określonych kwot na realizację zadań ABK na rok następny.
 3. Projekt planu finansowego Dyrektor ABK opracowuje i przekazuje Burmistrzowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji wynikającej z przekazanego przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Projekt planu finansowego oraz plan finansowy sporządzane są w rozbiciu na dział, rozdział i paragraf.
 5. W terminie 10 dni od dnia otrzymania od Burmistrza informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków ABK oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Dyrektor ABK dostosowując go do uchwały budżetowej gminy zatwierdza plan finansowy ABK.
 6. ABK stosuje w ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
 7. Dyrektor ABK może dokonywać zmian w planie finansowym ABK w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
 8. Inne niż wymienione w ust. 7 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy.
 9. ABK może otrzymywać z budżetu gminy dotację przedmiotową.
 10. W zakresie określonym w odrębnych przepisach ABK może otrzymywać dotację podmiotową lub celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 11. ABK dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec roku rozliczeniowego.
 12. O wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy postanawia Rada Miasta Braniewa uwzględniając sporządzone kalkulacje przez ABK.

Tekst statutu ujednolicony na podstawie:

 • Uchwały Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003r.,
 • Uchwały Nr X/66/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 października 2007r.,
 • Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010r.,
 • Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012r.
 • Uchwały Nr XXVII/184/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 maja 2013r.