Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 933).

I. Zamawiający:
Gmina Miasto Braniewo Administracja Budynków Komunalnych ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00 zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie przegladów gazowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ABK.

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonanie przeglądu stanu technicznego bezprzewodowych instalacji zasilanych gazem płynnym propan – butan z butli gazowych w 102 lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa. Szczegółowy wykaz lokali stanowi załącznik do umowy.
2. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu i wymiana osprzętu odbywać się będzie na koszt najemcy lokalu.

III. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania: do 20.11.2017roku.

IV. Oferta zawierać powinna:
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego.
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik do zapytania ofertowego.

V. Kryterium wyboru oferty:
100% cena brutto za wykonanie przeglądu w jednym lokalu mieszkalnym.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na nasz adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.10.2017 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Informacji o zamówieniu udziela:
Jan Stefanowicz tel. 55 644-29-02, tel. kom.606 349 118 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

DYREKTOR ABK
/Andrzej Piróg/

Załączniki:

docoferta.doc

documowa.doc