Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że do zapytania ofertowego Nr 2/08/2017 dot. wymiany okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa przystąpili następujący Wykonawcy:

1. Ideal Okna Sp. z o.o.,ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg
– łączna cena oferty – 24 094,40 zł.
2. P.P.H.U. „OKNA-TECH” Bożena Janowicz, ul. Mazurska 13, 82-300 Elbląg
- łączna cena oferty – 20 136,58 zł.
3. WIKTORIA-OKNO Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo
- łączna cena oferty – 19 564,00 zł.

Zgodnie z kryterium wyboru oferty określonym w zapytaniu ofertowym – 100 % cena, wybrano ofertę firmy WIKTORIA - OKNO Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo, która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.


Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/