Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 933).


I. Zamawiający:
Gmina Miasto Braniewo Administracja Budynków Komunalnych ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00
zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych polega na:
- demontaż starych okien i parapetów wraz z utylizacją
- montaż nowych okien, parapetów i nawietrzaków
- obróbka zamontowanych okien i parapetów.
2. Wymiary okien i parapetów mają jedynie charakter przybliżony. Przed złożeniem oferty
Wykonawca obowiązany jest wykonać własny pomiar okien i parapetów.

L.p.

Lokal-adres

ilość

okien

Wymiary okien (szer/wys)

ilość parapetów

Wymiar parapetów (szer./dł)

Uwagi

1.

Pl. Wolności 12/2

2

 97 x 181

2/W 2/Z

25x 103

30 x 103

okno dwuskrzydłowe: R + RU

2.

Pl. Wolności 1/5

2

109 x 170

2/W

25 x 115

okno dwuskrzydłowe: R + RU

3.

9 Maja 55/2B

2

113 x 206

2/W

25 x 120

okno dwuskrzydłowe: R + RU

4.

9 Maja 55/4

2

113 x 206

2/W

25 x 120

okno dwuskrzydłowe: R + RU

5.

9 Maja 55/7

3

113 x 206

3/W

25 x 120

okno dwuskrzydłowe: R + RU

6.

9 Maja 55/13

1

113 x 206

1/W

25 x 120

okno dwuskrzydłowe: R + RU

7.

9 Maja 55/16

1

106 x 139

1/W

25 x 110

okno trójdzielne dwuskrzydłowe: S+

R + RU

8.

Zielona 13/9

2

105 x 115

2/W

20 X 110

okno dwuskrzydłowe R + RU

9.

Mielczarskiego 17/3

3

1. 115 x 110

2. 155 x 95

3. 100 x 115

3/W

15 x 120

20 x 160

20 x 105

okno dwuskrzydłowe R + RU

II. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania usługi: do 15.10.2017r

III. Oferta zawierać powinna:
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik do zapytania ofertowego

IV. Kryterium wyboru oferty:
1. 100% cena

V. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć na nasz adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.09. 2017r Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji o zamówieniu udziela:
Jan Stefanowicz tel. 55 644-29-02, tel. kom.606 349 118 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/