Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (piątek) Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie będzie czynna w godz. 7.00 - 12.00

Zdrowych, pogodnych  Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny,w imieniu pracowników Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie życzą Dyrektor Andrzej Piróg oraz Z-ca Dyr. Małgorzata Gajownik.

Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie z dnia 17 kwietnia 2019 roku ogłasza Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2019 poz. 53).