Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Wolak zamieszkała w Braniewie.
Uzasadnienie dokonania wyboru: Wyżej wymieniona kandydatka oceniona została pod względem ściśle określonych kryteriów: wiedzy wymaganej w ogłoszeniu, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji oraz profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji.

Dotyczy:Zapytania ofertowego Nr 4/04/2019 z dnia 16.04.2019r. na wymianę okien w lokalach mieszkalnych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
1. Wiktoria-Okno Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego.

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko Głównego Księgowego w ABK nie została wybrana żadna kandydatka.