Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018).

Naszym celem jest należne poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Z początkiem wiosny nasze miasto ożywiły tysiące tulipanów, będące dobrym pomysłem na dekoracje przestrzeni publicznej oraz powitanie wiosny. Już od 14 maja obserwujemy jak w Braniewie wysepki na skrzyżowaniach, gazony, kwietniki oraz wieże kaskadowe zapełniają się kwiatami jednorocznymi, które będą cieszyć nasze oczy aż do późnej jesieni.

W celu udzielenia zamówienia na „ Dostawę sadzonek kwiatów jednorocznych” o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO przeprowadzono rozeznanie cenowe.

W dniu 21.04.2018 r zaproszono do udziału wykonawców zamieszczając Zapytanie ofertowe Nr 5/04/2018 na stronie internetowej Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.