W celu udzielenia zamówienia: "Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ABK w Braniewie" o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO przeprowadzono rozeznanie cenowe.W dniu 14.12.2018 r zaproszono do udziału wykonawców zamieszczając Zapytanie ofertowe Nr 2/12/2018 na stronach internetowych Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie i Urzędu Miasta Braniewa.

Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery, a także pomyślności i samych sukcesów w Nowym 2019 Roku życzą

Dyrektor i pracownicy ABK

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r (Dz.U. 2018 r.).

I. Zamawiający: Gmina Miasto Braniewo Administracja Budynków Komunalnych ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia: