I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):
Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

DYREKTOR ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W BRANIEWIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

W związku z wejściem w życie uchwały Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informujemy, że obowiązki administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym zostały przejęte przez nowo utworzony Wydział Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta .

Dotyczy: Zapytania ofertowego Nr 7/07/2019 z dnia 18.07.2019r. na wymianę okien w lokalach mieszkalnych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty: