W związku z wejściem w życie uchwały Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informujemy, że obowiązki administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym zostały przejęte przez nowo utworzony Wydział Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta .

W związku z powyższym z dniem 01.09.2019 roku wszystkie sprawy bieżące prosimy przekazywać na adres :
Urząd Miasta Braniewa
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
tel. 606-325-815

Od 01. 09. 2019 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłat za czynsz:
Gmina Miasta Braniewo
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo
Nr rachunku: 57 8313 0009 0036 9006 2000 0450