Dotyczy: Zapytania ofertowego Nr 7/07/2019 z dnia 18.07.2019r. na wymianę okien w lokalach mieszkalnych. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty:

  1. Wiktoria-Okno Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo

  2. OKNO-TECH Z.P.U. Stanisław Pilarek, ul. Daszyńskiego 2, 76-200 Słupsk

Kryterium wyboru oferty – 100% ceny. Została wybrana oferta firmy Wiktoria-Okno Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo jako najkorzystniejsza.


Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/