Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Wolak zamieszkała w Braniewie.
Uzasadnienie dokonania wyboru: Wyżej wymieniona kandydatka oceniona została pod względem ściśle określonych kryteriów: wiedzy wymaganej w ogłoszeniu, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji oraz profilu osobowego tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji.