Dotyczy:Zapytania ofertowego Nr 4/04/2019 z dnia 16.04.2019r. na wymianę okien w lokalach mieszkalnych.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
1. Wiktoria-Okno Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo

Kryterium wyboru oferty – 100% ceny. Oferta firmy Wiktoria-Okno Grzegorz Czyżykowski, Podgorze 5, 14-500 Braniewo została wybrana.


Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/