Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko Głównego Księgowego w ABK nie została wybrana żadna kandydatka.

Uzasadnienie :
Spośród dwóch kandydatur spełniających kryteria wymagane do pracy na ww. stanowisku, niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu objętego naborem: jedna z kandydatek nie przybyła na rozmowę kwalifikacyjną, druga kandydatka nie podjęła pracy w określonym terminie naboru.

Dyrektor ABK
Andrzej Piróg