W dniu 2 kwietnia 2019r. w Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie , dokonano oceny formalnej ofert na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego.

Liczba nadesłanych ofert: dwie spełniające warunki formalne.

Komisja konkursowa skontaktuje się z kandydatami w celu poinformowania o dalszej procedurze.