Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu.

pdfZarządzenie nr 44/2019.pdf

pdfZałącznik do Zarządzenia.pdf