Dnia 09.01.2019 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców na Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa poprzez zamieszczenie na stronie abkbraniewo.pl oraz bip.braniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) - Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2019

Do dnia 18.01.2019 roku wpłynęły następujące oferty:

1. Zakład Konserwacji Zielni Miejskiej ; 82-500 Kwidzyn – 37 724, 00 zł*
2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Szczęsne 32 , 10-687 Olsztyn - 60 000,00 zł*
3. Zakład Urządzania i Utrzymania Zielni Miejskiej , 14-100 Ostróda – 42 753,70 zł*
4. Agroturystyka Gospodarstwo Rolne , 14-106 Szyldak – 24 700,00 zł*
5. P.U.H. DREW MAR. , 82-500 Kwidzyn – 48 400,00 zł*
6. Moc Zieleni , 10-669 Olsztyn – 61 00,00 zł*


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

1. Agroturystyka Gospodarstwo Rolne , 14-106 Szyldak

* ceny netto

DYREKTOR ABK
/Andrzej Piróg/