W celu udzielenia zamówienia: "Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ABK w Braniewie" o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO przeprowadzono rozeznanie cenowe.W dniu 14.12.2018 r zaproszono do udziału wykonawców zamieszczając Zapytanie ofertowe Nr 2/12/2018 na stronach internetowych Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie i Urzędu Miasta Braniewa.


W terminie do dnia 27.12.2018 r wpłynęła jedna oferta:
Usługi Kominiarskie Roman Sarnowski ul. Wileńska 106, 14-500 Braniewo.
Oferta firmy Usługi Kominiarskie Roman Sarnowski ul. Wileńska 106,
14-500 Braniewo została wybrana.

DYREKTOR ABK
/Andrzej Piróg/