Dotyczy:Zapytania ofertowego Nr 7/11/2018 z dnia 08.11.2018r. na wykonanie przeglądów gazowych w lokalach administrowanych przez ABK.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:

1. Ulrich Energia S.A, 00-052 Warszawa
2. TECH-HEATING JACEK PUCH, 07-402 Białobiel
3. USŁUGI WENTYLACYJNO-GAZOWE
Michałowski Marcin, 14-500 Braniewo

Kryterium wyboru oferty – 100% ceny.

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

USŁUGI WENTYLACYJNO-GAZOWE Michałowski Marcin, 14-500 Braniewo.