Przedstawiamy pismo KPSP w Braniewie zapraszające na spotkanie informacyjno-edukacyjne, które ma na celu podniesienie świadomości w zakresie właściwych zachowań i zasad z obszaru bezpieczeństwa, w tym dotyczących użytkowania i utrzymania urządzeń i instalacji grzewczych

straz pozarna