Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO .Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 933).

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00
zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ABK.

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonanie przeglądu stanu technicznego bezprzewodowych instalacji zasilanych gazem płynnym propan – butan z butli gazowych w 95 lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa.Szczegółowy wykaz lokali stanowi załącznik do umowy.
2. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu i wymiana osprzętu odbywać się będzie na koszt najemcy lokalu.

III. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania: do 15.12.2018roku.

IV. Oferta zawierać powinna:
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik do zapytania ofertowego.
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik do zapytania ofertowego.

V. Kryterium wyboru oferty:
100% cena brutto za wykonanie przeglądu w jednym lokalu mieszkalnym.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na nasz adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy
ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.11.2018 roku do godz. 14.30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Informacji o zamówieniu udziela: Kierownik Zespołu Technicznego tel. 55 644-29-02, tel. kom. 606 349 118 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.


Z-ca Dyrektora ABK
/Małgorzata Gajownik/

docOFERTA na wykonanie przeglądów gazowych w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ABK.

docWzór umowy

docWykaz lokali w budynkach komunalnych administrowanych przez ABK do celów badania instalacji gazowej.