Z-ca Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że do zapytania ofertowego Nr 6/10/2018 dot. wymiany okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa przystąpił jeden Oferent, którego ofertę wybrano.