Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO.Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznychna podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 933).

I. Zamawiający:
Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00
zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa

II. Przedmiot zamówienia:
1. Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych polega na:
- demontażu starych okien i parapetów wraz z utylizacją
- montażu nowych okien, parapetów i nawietrzaków ciśnieniowych do każdego okna
- obróbce zamontowanych okien i parapetów.
2. Wymiary okien i parapetów mają jedynie charakter przybliżony, kształt i podział okien określono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Przed złożeniem oferty, Wykonawca obowiązany jest wykonać własny pomiar okien i parapetów. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna K 1,1 – 1,3.

zapytanie ofertowe 1

II. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania usługi: do 15.12.2018r

III. Oferta zawierać powinna:

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
IV. Kryterium wyboru oferty:
100% cena

V. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć na nasz adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy
ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.10.2018r do godz. 1430.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji o zamówieniu udziela:
Jan Stefanowicz tel. 55 644-29-02, tel. kom.606 349 118 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

Z-ca Dyrektora ABK

/Małgorzata Gajownik/

pdfzalacznik-nr-2.pdf

pdfzalacznik-nr-3.pdf

pdfZALACZNIK-NR-1-STR-1.pdf

pdfZALACZNIK-NR-1-STR-2.pdf