W celu udzielenia zamówienia na „ Dostawę sadzonek kwiatów jednorocznych” o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO przeprowadzono rozeznanie cenowe.

W dniu 21.04.2018 r zaproszono do udziału wykonawców zamieszczając Zapytanie ofertowe Nr 5/04/2018 na stronie internetowej Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

W terminie do 11.05.2018r do godz. 14:00 wpłynęły 2 oferty:
1. Gospodarstwo Ogrodnicze
Kazimierz Barczewski
82-300 Elbląg
ul. Druska 21A
2. Warmiak
Sarnowo 5
11-100 Lidzbark Warmiński


Zgodnie z kryterium wyboru oferty określonej w zapytaniu ofertowym- 100 % ceny wybrano: Gospodarstwo Ogrodnicze; Kazimierz Barczewski; 82-300 Elbląg, ul. Druska 21A ,
który zaproponował najniższą cenę.


Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/