Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że do zapytania ofertowego Nr 3/02/2018 dot. wymiany okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa przystąpili następujący Oferenci:

1. SAO Anetta Szyjak, ul. Słowackiego 142, 97-300 Piotrków Trybunalski
- łączna cena oferty – 25 731,00 zł.
2. WIKTORIA _ OKNO Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo
- łączna cena oferty -25 519,90 zł.
3. IDEAL OKNA Sp. z o.o. ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg
- łączna cena oferty – 29 416,16 zł.
4. P.H.U. „WOOD-MAR” Marcin Paczkowski, ul. Sowińskiego 11A /10, 14-500 Braniewo
- łączna kwota oferty – 26 509,40 zł.

Zgodnie z kryterium wyboru oferty określonym w zapytaniu ofertowym – 100% cena, wybrano ofertę firmy WIKTORIA – OKNO Grzegorz Czyżykowski, Podgórze 5, 14-500 Braniewo, która zaproponowała najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.


Dyrektor ABK
/Andrzej Piróg/