Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 933).

 1. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo

Administracja Budynków Komunalnych Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych polega na:

     - demontaż starych okien i parapetów wraz z utylizacją

     - montaż nowych okien, parapetów i nawietrzaków ciśnieniowych do każdego okna

     - obróbka zamontowanych okien i parapetów.

 1. Wymiary okien i parapetów mają jedynie charakter przybliżony, kształt i podział okien określono
      w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.  Przed złożeniem oferty. Wykonawca obowiązany

    jest wykonać własny pomiar okien i parapetów. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
    K 1,1 – 1,3.

L.p.

Lokal-adres

ilość

okien

Wymiary okien (szer/wys)

ilość parapetów

Wymiar parapetów (szer./dł)

Uwagi

1.

Morska 26/3

1

1

1

 111 x 198

 110 x 194

 107 x 184

1/W

1/W

1/W

30 x 120

30 x 120

30 x 120

okno dwuskrzydłowe: R + RU

okno dwuskrzydłowe: R+ RU

okno dwuskrzydłowe: R + RU

2.

Szkolna 4/6

2

 117 x 175

2/W

30 x 135

okno dwuskrzydłowe: R + RU

3.

Grzybowa 1/4

3

117 x 169

3/W

25 x 130

okno dwuskrzydłowe: R + RU

4.

Elbląska 24/11

2

  76 x 115

2/W

20 x 85

okno jednoskrzydłowe: RU + S

5.

Elbląska 24/14

2

2

  76 x 115

110 x 108

2/W

2/W

20 x 85

20 x 120

okno jednoskrzydłowe: RU + S

okno dwuskrzydłowe: R + RU

6.

Elbląska 22/9

1

1

1

212 x 165

138 x 165

  47 x 165

1/W

1/W

1/W

25 x 220

25 x 150

30 x 55

okno trzyskrzydłowe: 2R + RU

okno dwuskrzydłowe: R + RU

okno jednoskrzydłowe RU

7.

9 Maja 55/11

3

113 x 215

3/W

30 x 123

okno dwuskrzydłowe: R + RU

8.

9 Maja 55/8

3

113 x 215

3/W

30 x 123

okno dwuskrzydłowe: R + RU

9.

Elbląska 24/5

1

  76 x 115

1/W

20 x 85

okno jednoskrzydłowe: RU + S

 1. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania usługi: do 30.05.2018r

III. Oferta zawierać powinna:

 1. Wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
 2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. 100% cena
 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć na nasz adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.02.2018r do godz. 1430.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacji o zamówieniu udziela: Jan Stefanowicz tel. 55 644-29-02, tel. kom. 606 349 118 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

                                                                                                          Dyrektor ABK

                                                                                                          /Andrzej Piróg/

pdfzalacznik-nr-1-str-1.pdf

pdfzalacznik-nr-1-str-2.pdf

pdfzalacznik-nr-1-str-3.pdf

pdfzalacznik-nr-1-str-4.pdf

doczalacznik-nr-2-oferta-na-wymiane-okien-w-lokalach-mieszkalnych.doc

doczalacznik-nr-3-wzor-umowy.doc