W celu udzielenia zamówienia: "Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ABK w Braniewie" o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO przeprowadzono rozeznanie cenowe.

W dniu 09.01.2018r zaproszono do udziału wykonawców zamieszczając Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2018 na stronach internetowych Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie i Urzędu Miasta Braniewa. W terminie do dnia 17.01.2018r wpłynęła jedna oferta:
1. Usługi Kominiarskie Roman Sarnowski ul. Wileńska 106, 14-500 Braniewo.
Oferta firmy Usługi Kominiarskie Roman Sarnowski ul. Wileńska 106, 14-500 Braniewo została wybrana.

DYREKTOR ABK