Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie w dniu dzisiejszym informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie Braniewa” z dnia 20.12.2017r
Kwoty złożonych ofert przekraczają wysokość środków finansowych, które zamawiający przeznaczył na wykonanie wyżej określonego zadania.

Dyrektor ABK

/-/Andrzej Piróg