Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r (Dz.U. 2017 poz. 1579).

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo
Administracja Budynków Komunalnych
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00
zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ABK"

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich w okresie 18.01.2018r – 31.12.2018r polegajacych na:

1.1. usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych
- od palenisk, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego nie mniej niż – 4 razy w roku
- od palenisk opalanych paliwem płynnym co najmniej - 2 razy w roku
- z przewodów wentylacyjnych co najmniej - 1 raz w roku
1.2. okresowej kontroli (1 raz w roku) stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych,
i wentylacyjnych) – średnia wysokość 6 mb z wydaniem opinii kominiarskiej
1.3. przeglądzie podłączeń do przewodów dymowych i wentylacyjnych 1 raz w roku
1.4. dyspozycyjności i serwisie w zakresie rzemiosła kominiarskiego w ciągu 24 godz.
od zgłoszenia telefonicznego Zamawiającego.

2. Szczegółowy wykaz budynków stanowi załącznik nr 1 do umowy.

III. Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 18.01.2018r – 31.12.2018r

Należna opłata roczna będzie uiszczana przez Zamawiającego w równych miesięcznych ratach
na podstawie wystawionych Faktur VAT płatnych w terminie 14 dni od daty zarejestrowania wpływu faktury.

IV. Oferta zawierać powinna:

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

V. Kryterium wyboru oferty:

100% cena

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na adres Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy
ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.01.2018 roku.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Wymagania stawiane Oferentom:

Posiadanie kwalifikacji i uprawnień kominiarskich oraz potencjału osobowego i technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia.

Informacji o zamówieniu udziela:
Jan Stefanowicz tel. 55 644-29-02, tel. kom.606 349 118 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

DYREKTOR ABK
/Andrzej Piróg

docoferta-kominiarskie.doc

docwykaz-budynkow.doc

docwzor-umowy.doc