W celu udzielenia zamówienia: 

"OCZYSZCZANIE W OKRESIE CAŁEGO ROKU POWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZYLEGŁYCH DO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ABK BUDYNKÓW"

przeprowadzono rozeznanie cenowe.

 

W dniu 18.12.2017 roku zaproszono do udziału niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie pocztą elektroniczną Zapytania Ofertowego nr 2/2017 :

PGN Sp. z o.o. ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta

EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

CLEANER Zakład sprzątania sp.j. ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

oraz umieszczenie zapytania  na stronie internetowej ABK i UM

 

W terminie do dnia 28.12.2017 roku wpłynęła jedna oferta:

 

1. EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

cena oferty: 0,65 zł netto /1m2

           

Oferta EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo została wybrana.          

 

 

 

 

                                                                                                          DYREKTOR ABK

                                                                                                             /Andrzej Piróg/