W celu udzielenia zamówienia:

Pakiet Nr 1

"WYWÓZ STAŁYCH NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH Z TERENU CMENTARZY KOMUNALNYCH W BRANIEWIE ORAZ BAZY NALEŻĄCEJ DO ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W BRANIEWIE"

 

Pakiet Nr 2

"DOSTARCZENIE I DZIERŻAWA POJEMNIKÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ABK."

 

W dniu 18.12.2017 roku zaproszono do udziału niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie Zapytania Ofertowego nr 1/12/2017:

PGN Sp. z o.o. ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta

EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

CLEANER Zakład sprzątania sp.j. ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

oraz umieszczenie zapytania  na stronie internetowej ABK i UM

 

W terminie do dnia 28.12.2017 roku wpłynęły poniższe oferty:

 

1. CLEANER Zakład sprzątania sp.j. ul. Mazurska  10, 82-300 Elbląg

 

Pakiet Nr 1              cena jednego wywozu nieczystości :-  700,00 zł netto

 

Pakiet Nr 2              cena dzierżawy pojemników :  110 l – 20,00 zł netto

                                                                                  120 l – 20,00 zł netto

                                                                                  240 l – 25,00 zł netto

                                                                                1100 l – 30,00 zł netto

                                             

2. EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

 

Pakiet Nr 1                 cena jednego wywozu nieczystości: - 525,00 zł netto

 

Pakiet Nr 2                 cena dzierżawy pojemników : 110 l – 5,00 zł netto

                                                                                    120 l –  7,00 zł netto

                                                                                    240 l – 10,00 zł netto

                                                                                  1100 l (plastik) – 30,00 zł netto

                                                                                  1100 l (metal)    - 35,00 zł netto

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

           

EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo,  

która zaproponowała najniższą cenę netto za jednorazowy wywóz nieczystości i dzierżawy pojemników na odpady.

 

 

                                                                                                          DYREKTOR  ABK

                                                                                                             /Andrzej Piróg/