Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem, na czas ograniczony lokalu użytkowego, położonego w Braniewie przy ulicy Fromborskiej 3 nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.