W dniu 07.09.2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 136,90 m2 położonego przy ul. Kościuszki 100 w Braniewie.

Cena wywoławcza (minimalna stawka za czynsz netto) wynosiła 4 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT 23 % oraz podatek od nieruchomości w wysokości obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa.

Do przetargu przystapił jeden uczestnik. Jako nabywcę wyłoniono Pana Michała Sydora za cenę 5 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT 23 % oraz podatek od nieruchomości w wysokości obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa.


DYREKTOR ABK
/Andrzej Piróg/