Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko referenta
ds. księgowości w Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie została wybrana Pani Anna Wolak zamieszkała w Braniewie.


Uzasadnienie dokonania wyboru:
Pani Anna Wolak spełnia kryteria wymagane do pracy na ww. stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem z zakresu objętego naborem, co zapewni prawidłowe wykonywanie zadań.

Informacja o wynikach naboru pobierz w formacie DOC