Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie uprzejmie informuje, że od dnia 09 marca 2015r., istnieje możliwość przystąpienia do odpracowania zaległości czynszowych w formie świadczenia rzeczowego.
Warunki przystąpienia do tej formy spłaty zadłużenia są określone w załączonych do informacji dokumentach. Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do płacenia czynszu a ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Braniewa, posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w uregulowaniu zaległości czynszowych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie ABK przy ul. Rzemieślniczej 1 w Braniewie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i czynnego skorzystania z możliwości stworzonych w celu ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Braniewa w formie świadczenia rzeczowego.

Pobierz dokumenty:

  1. Pobierz wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia
  2. Zobacz Zarządzenie nr 40